تبلیغات
terrasse - friends زدگی مضمن حاد

friends زدگی مضمن حاد

یکشنبه 29 شهریور 1388 03:49 ب.ظ


ارسال شده در: گاه نوشت ،


وقتی سریال friends* الگوی زندگیمان باشد
نباید توقع داشت اتفاق خاص دیگری
 برای مملکت بیفتد !*)البته که اگر عقلمان می رسید همین friendsهم کلی حرف دیگر برای زدن داشت.نظرات