تبلیغات
terrasse - 35؟

35؟

جمعه 2 بهمن 1388 03:57 ب.ظ


ارسال شده در: نوشته های هوبورگ ،
در دور های دور پرنده ای پرواز میکند
و گلوله ای چنین نزدیک
به زمین می کوبدشنظرات