تبلیغات
terrasse - 00965

00965

جمعه 10 اردیبهشت 1389 09:42 ق.ظ


ارسال شده در: نوشته های هوبورگ ،


رنگ جرم است بپوشید سیاه
رخت ماتم بکشانید به ماه
روز خود را بسپارید به من
که شوید از پس هر رنگ تباه

مثل ما یک دل و یک رنگ شوید
رنگ شب رنگ دل انگیز سیاه
تا ندانید چه بر هستی تان می گذرد
نشوید از بد و خوب دلتان هم آگاه

رنگ جرم است نباید باشد
رنگ جان را ز تنم می گیرد
رنگ یادآور روز است و من
جز سیاه از همه رنگی نفسم می گیرد

رنگ جرم است مبادا  باشد
به در خانه و کاشانیتان
اگر از ظلمت شب می نالید
کم کمک می شود این عادتتان

رنگ جرم است و جزایش سنگین
گر ببینیم سزایش مرگ است
آخر کار شما همچو خزان
موسم رنگ و سقوط برگ است


                                               نیک آیین / تابستان 88







نظرات