تبلیغات
terrasse - شماره ندارد ... نقصی است بزرگ !!!

شماره ندارد ... نقصی است بزرگ !!!

یکشنبه 14 شهریور 1389 09:19 ب.ظ


مردانگی و شرف در ایران مرده است .
از یابنده تقاضا می شود جهت نگه داری از این موجودات منقرض شده به سازمان میراث فرهنگی مراجعه کنید .نظرات