تبلیغات
terrasse - به آنان که دوستشان می دارم .

به آنان که دوستشان می دارم .

دوشنبه 22 شهریور 1389 01:06 ق.ظ


بعضی موقع ها توقع می رود احساس درک شود نه اشکال . توجه کنید لطفا و اگر همچنین توقعی رفت ناراحت نشوید . نظرات