تبلیغات
terrasse - ۲۰ تا ... ۱۵ تا من... ۵ تا تو

۲۰ تا ... ۱۵ تا من... ۵ تا تو

سه شنبه 14 دی 1389 12:50 ق.ظ


ارسال شده در: نوشته های هوبورگ ،


در انتهای طاقت خود ایستاده ام
رو بر افق...افقی سرخ و بی کران

من مانده ام که چه می خواهم از خودم
می چرخد این زمین و ز کف می رود زمان

باید جدا شوم بپ
رم یا گذر کنم
پاینده نیستم که کنم عمر جاودان

من را ببر به قعر حقیقت...به قعر نور
هر جای این زمین که ببارد به آسمان                                                               نیک آیین/ زمستان ۸۹نظرات